Voice Skills Training

Speciaal voor logopedisten

De cursus Voice Skills Training is een tweedaagse cursus met verdieping en verbreding op het gebied van vaardigheden en technieken behorend bij intake, onderzoek en behandeling in de logopedische praktijk.

Bij Voice Skills Training wordt de theorie praktisch uitgewerkt vanuit ervaring en voorbeelden uit de beroepspraktijk. Het doel is dat je als logopedist specifiek, breed en kritisch elke nieuwe stemcliënt kan behandelen.

Programma

De aanwezige basiskennis wordt praktisch en specifiek gemaakt om zelf met inzicht, structuur en aandacht aan het werk te gaan met de doelgroep stemclienten. Daarnaast staat fysiek oefenen en mentaal coachen rondom een hulpvraag centraal, waarbij oefeningen worden besproken die praktisch zijn voor de logopedische behandeling.

Tijdens Voice Skills Training wordt stilgestaan bij de theorie. Met aandacht voor KNO & Logopedie. Onmisbaar is het verband tussen body & mind onlosmakelijk verbonden aan de stem. Diverse methoden passeren de revue. De oefeningen worden samen uitgevoerd. Het gaat om het leren van en met elkaar. Casuïstiek krijgt de aandacht. Een cursus met theorie, praktijk, interactie, reflectie en verbinding.

LOOK & LISTEN

Je leert kijken, observeren en kritisch luisteren naar je eigen stem en de stem van anderen. Deze informatie neem je mee in je intake en onderzoek. Je leert de stem te plaatsen binnen de mogelijkheden van stemgebruik.

FEEL & FOCUS

De stem is niet los te zien, niet enkel als instrument. De persoon is belangrijk en mag niet vergeten worden. We nemen de tijd om te werken aan de voorwaarden om tot optimaal stemgebruik te komen. De adem speelt hierin een essentiële rol. Hierbij staat body en mindset centraal; lichaamsbewustzijn, letterlijk loslaten en aandacht bij wat je voelt. We doen vaak te veel en te hard ons best.

PRACTISE & PROGRESS

We gebruiken oefeningen, methoden en technieken die overal vandaan komen. Alles om de stem te ontwikkelen. Je leert naast relaxatie van de stem ook de stem te activeren met de SOVT trainer. Je leert schakelen tussen soorten stemmen en je leert hoe je de stem kunt upgraden door eerst de stem te analyseren.

Resultaat

Na de cursus Voice Skills Training heb je geleerd om de stem specifiek en gericht te analyseren. Je weet de voorwaarden voor stemgebruik te integreren en je hebt tools en inzichten gekregen om de stem te verbeteren naar gezond en optimaal stemgebruik.

Belangstelling?

Wil je meer informatie of wil je je opgeven voor de cursus? Dat kan via het contactformulier. Vermeld de volgende gegevens:

  • Adres, postcode en woonplaats
  • Geboortedatum
  • KP nummer

Inschrijven Voice Skills Training