Voice Skills Training

voor logopedisten

De cursus Voice Skills Training is een tweedaagse cursus met verdieping en verbreding op het gebied van vaardigheden en technieken. Alles behorend bij intake, onderzoek, analyse en behandeling in de logopedische praktijk. Het is meer dan een basiscursus, waarbij de client als totale persoon met zijn of haar klachten en wensen de aandacht krijgt.

Bij Voice Skills Training wordt de theorie praktisch uitgewerkt vanuit ervaring en voorbeelden uit de beroepspraktijk. Het doel is dat je als logopedist specifiek, breed en kritisch elke nieuwe stemcliënt kan behandelen.

Programma

De aanwezige basiskennis wordt praktisch gemaakt om zelf met inzicht, structuur en aandacht aan het werk te gaan met de doelgroep stemclienten. Daarnaast staat fysiek oefenen en mentaal coachen rondom een hulpvraag centraal. Er worden oefeningen besproken die efficiënt zijn binnen de logopedische behandeling én die aansluiten bij de mogelijkheden van de client.

Tijdens Voice Skills Training wordt stilgestaan bij de theorie. Met aandacht voor KNO & Logopedie en Lax Vox versus SOVT. Onmisbaar is het verband tussen body & mind, onlosmakelijk verbonden aan de stem. Diverse methoden passeren de revue. De oefeningen worden in praktijk gebracht en samen uitgevoerd. Het gaat om het leren van en met elkaar. Casuïstiek krijgt zeker de aandacht. Een cursus met theorie, praktijk, interactie, reflectie en verbinding.

LOOK & LISTEN

Je leert kijken, observeren en kritisch luisteren naar je eigen stem en de stem van anderen. Deze informatie neem je mee in je intake en onderzoek. Je leert de stem te analyseren op de belemmeringen én te plaatsen binnen de mogelijkheden van de stem.

FEEL & FOCUS

De stem is niet los te zien, niet enkel als instrument. De persoon is belangrijk en mag niet vergeten worden. We nemen de tijd om te werken aan de voorwaarden om tot optimaal stemgebruik te komen. De adem speelt hierin een essentiële rol. Hierbij staat body en mindset centraal; lichaamsbewustzijn, letterlijk loslaten en aandacht bij wat je voelt. We doen vaak te veel en te hard ons best. Van bewustwording naar verandering in kleine stappen.

PRACTISE & PROGRESS

We gebruiken oefeningen, methoden en technieken vanuit verschillende invalshoeken. Alles om de stem te ontwikkelen en in conditie te brengen. Je leert naast relaxatie van de stem ook de stem te activeren met de SOVT trainer. Je leert schakelen tussen soorten stemmen en je leert hoe je de stem kunt upgraden door eerst de stem te analyseren.

### Resultaat
Na de cursus Voice Skills Training heb je geleerd om de stem specifiek en gericht te analyseren. Je hebt oog voor de client als persoon en stimuleert tot een groeimindset. Je weet de voorwaarden voor stemgebruik te integreren en je hebt tools en inzichten gekregen om de stem te verbeteren naar gezond en optimaal stemgebruik.

Leerresultaten

Aan het einde van de cursus Voice Skills Training:

  • weet de cursist een anamnese en onderzoek qua vragen en meetinstrumenten stapsgewijs af te nemen
  • weet de cursist een stem (met stemklachten) te herkennen, analyseren, interpreteren en te categoriseren
  • legt de cursist het verband tussen body, mind en stemgebruik met oog voor belemmerende factoren, spanning, stress, emoties
    en beïnvloedende gedachten
  • weet de cursist de vaardigheden behorend bij de samenwerking tussen de KNO-arts en de logopedist gedurende een stemonderzoek volgens de richtlijn stemklachten
  • oefent de cursist met de SOVT-trainer ter activering en optimalisatie van de stem naast de Lax Vox methode
  • leert de cursist het verband te leggen tussen stemtechnieken/methoden en de gesignaleerde hoorbare en zichtbare stemklachten
  • leert de cursist de didactische aanpak voor begeleiden/coachen bij het corrigeren van de stem tot het optimaliseren van de stem
  • leert de cursist eigen ervaringen (casuistiekbespeking) uitwerken volgens de besproken stappen behorend bij de theorie en vaardigheden

De trainer

Suhail is logopedist en Master of Education (MEd) in begeleidingskunde. Sinds 2008 is ze hogeschooldocent aan de opleiding logopedie te Zwolle. Als vakdocent stem en professional deelt ze haar passie met studenten en het werkveld.
Op basis van haar ervaringen en de theoretische kennis heeft ze een duidelijke visie ontwikkeld waarbij, de stem in beeld, de stem in perceptie, de stem in gebruik en de stem in performance uitgelicht wordt.
In haar praktijk, Voice in Progress, behandelt en begeleidt ze beroepssprekers, zangers, presentatoren en cliënten met stemklachten of voor stemrevalidatie. Als presentatiecoach is ze actief in het coachen van professionals tot een sterk performance. Haar interesse voor de stem praktiseert ze als stemacteur en backing vocal.

Belangstelling?

Wil je meer informatie of wil je je opgeven voor de cursus? Stel gerust je vraag of meld je aan via onderstaande button.

Inschrijven Voice Skills Training