Stemproblemen verhelpen?

In Nederland werken meer mensen met hun stem dan met hun handen. Als de stem niet meer functioneert zoals gewenst, kan dat hinderlijk zijn bij uitoefening van beroep, hobby of bij het voeren van gesprekken. Behandeling door de logopedist kan dan uitkomst bieden.

Wat is een stemprobleem?

Verschillende klachten kunnen wijzen op een stemprobleem, bijvoorbeeld heesheid, schorheid, keelpijn, kuchen, vermindering van het stemvolume of een vermoeide keel. We spreken van een stemprobleem als u een ongewenste verandering in de kwaliteit of in het gebruik van uw stem merkt.

Hoe ontstaat een stemprobleem?

Een stemprobleem kan ontstaan door een afwijking aan de stembanden (zoals een poliep, knobbeltje, cyste, oedeem of stembandgroeve). Dan kan een operatie noodzakelijk zijn. Ook andere lichamelijk problemen kunnen leiden tot een stemprobleem, zoals luchtwegklachten, allergieën, infecties of een verlamming. Soms is er niets mis met de stembanden, maar zijn er wél klachten. Dit kan het gevolg zijn van stemoverbelasting. Voorbeelden van stemoverbelasting zijn: schreeuwen, te laag, te hoog, te luid, te gespannen of te veel spreken. Ten slotte hebben stress en roken vaak een negatieve invloed op de stem. Meestal zijn het meerdere factoren die een stemprobleem uitlokken of in stand houden.

Stemonderzoek

Mensen met stemproblemen kunnen door de huisarts verwezen worden naar de KNO-arts en de logopedist voor een stemonderzoek. Het stemonderzoek vindt plaats tijdens het stemspreekuur. Tijdens het stemspreekuur wordt duidelijk of er afwijkingen op de stembanden te zien zijn. Daarnaast wordt advies gegeven voor behandeling.

Stemtherapie

Eén van de behandelmogelijkheden is stemtherapie volgen. Wanneer u voor stemtherapie naar de logopedist gaat, krijgt u eerst een uitgebreid intakegesprek en een logopedisch stemonderzoek. Tijdens het logopedisch stemonderzoek wordt onder andere stembereik (toonhoogte en luidheid), stemkwaliteit, volumebereik en stemtechniek in kaart gebracht. Vervolgens worden de therapiemogelijkheden met u besproken.

Samenwerking met andere zorgverleners

Er zijn veel factoren die de stem kunnen beïnvloeden. Niet alle factoren kunnen behandeld worden door de logopedist. Logopedisten werken daarom samen met KNO-artsen, longartsen, fysiotherapeuten, zangpedagogen, bedrijfsartsen en psychologen.

This is an example of a WordPress page, you could edit this to put information about yourself or your site so readers know where you are coming from. You can create as many pages like this one or sub-pages as you like and manage all of your content inside of WordPress.