Algemene voorwaarden en tarieven

Aanmelden

Als u wilt aanmelden voor logopedie, dan kunt u bellen of mailen. Uw gegevens worden genoteerd, zodat we u kunnen inplannen voor een eerste intake gesprek. Het kan voorkomen dat u op een wachtlijst geplaatst wordt. U kunt ook het contactformulier op de website invullen.

Verwijsbrief en verzekering

De zorgverzekeraar vergoedt de logopedische behandeling als u een verwijsbrief van uw huisarts/ specialist heeft. Indien u van zorgverzekeraar verandert, wilt u dit dan doorgeven aan uw behandelend logopedist.

Vergoeding logopedische begeleiding

Voice in Progress heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Logopedie zit in het basispakket en valt onder basisverzekering, waardoor de logopedie wordt vergoed. Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) wordt eerst het eigen risico aangesprokenen daarna wordt de logopedie volledig vergoed. Voor logopedie zonder verwijzing wordt het NZA-tarief in rekening gebracht.

Afzeggen van een afspraak

Bent u verhinderd voor uw afspraak? Dan dient u deze 24 uur van te voren af te zeggen. Wanneer u uw afspraak niet of niet tijdig afbelt, kunnen de kosten niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Deze kosten zijn dan voor uw eigen rekening.

Betalingsvoorwaarden

U dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatie- en verzekeringsbewijs. Facturen dienen binnen 14 dagen voldaan te worden. Vraag naar de uitgebreide betalingsvoorwaarden bij uw logopedist.

Tarieven voor logopedie

Voice in progress hanteert de volgende tarieven:

  • Reguliere behandeling/coaching/training 44 euro
  • Screening Directe Toegang Logopedie (15 min) 21 euro
  • Intake/Anamnese en onderzoek na screening DTL 82 euro
  • Eenmalig specifiek onderzoek 82 euro
  • Intake/Anamnese en onderzoek na verwijzing 82 euro
  • Screening, Intake/Anamnese en onderzoek 102 euro
  • Intake/onderzoek, analyse/advies stemcoaching _75 euro
  • Toeslag behandeling aan huis/instelling 24 euro
  • Verzuimtarief consult 34 euro

Declaraties worden maandelijks rechtstreeks verzonden naar uw zorgverzekeraar. Niet nagekomen afspraken vergoedt de zorgverzekering niet. U krijgt een factuur thuis gestuurd.